Legjenda

Vendodhja AQI PM2.5 Historiku
Rruga pusi qe lahet vete
Perditesuar: 07:00:00
72
US AQI
22
µg/m³
Kisha shen thanasi
Perditesuar: 14:00:00
29
US AQI
7
µg/m³
Bulevardi Skenderbeu
Perditesuar: 13:00:00
41
US AQI
10
µg/m³
Rruga vellezerit frasheri
Perditesuar: 18:00:00
12
US AQI
3
µg/m³
Perditesuar: 16:00:00
US AQI
µg/m³
Rruga Kongresi Permetit
Perditesuar: 06:00:00
0
US AQI
0
µg/m³
Rruga Todi vogli
Perditesuar: 23:00:00
53
US AQI
13
µg/m³
Rruga Tefta Tashko Koco
Perditesuar: 05:00:00
17
US AQI
4
µg/m³
Bulevardi Zogu I
Perditesuar: 02:00:00
45
US AQI
11
µg/m³
Sheshi Avni Rustemi 2
Perditesuar: 08:00:00
57
US AQI
15
µg/m³