Green Lungs Green Lungs Green Lungs Green Lungs Green Lungs

Projekti "Ajër i pastër, jetë e shëndetshme" ka për qëllim krijimin e një rrjeti kombëtar OJFve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe avokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit.
Ky projekt zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze, i zbatuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Albania dhe COSV - Cooperazione per lo Sviluppo”.

Ku po monitorojmë?
Monitorimet po kryhen në pesë bashki të vendit: Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë.
Parametrat që po maten me pajisjen Aeroqual
PM2.5, PM10, NO2, CO2

Parametrat që po maten me pajisjen IQAir
PM2.5, PM10, AQI

Organizatat partnere që janë përgjegjëse për kryerjen e monitorimeve: Milieukontakt Shqipëri, Qendra për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (Qendra EPER), Shoqata "Together for Life", dhe GO2
Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër,Korçë
Rezultatet e monitorimeve

AJRI
ZONAPM 10(µg/m3)PM 2.5 (µg/m3)CO2 (ppm)NO2 (µg/m3)
Tiranë65.25124.68418.7482.96
Durrës23.0328.57343.7243.26
Elbasan13.8310.84395.6643.84
Korçë16.0718.61301.2544.78
Shkodër28.4333.90404.952.23

Zonat që duhen shmangur!
Shmangni zonat e paraqitura në hartë ku niveli i ndotjes së ajrit është mbi standartin e lejuar.

Green Lungs

           Ku po monitorojmë?

Monitorimet  po kryhen në katër  bashki, ku të paktën 6 organizata lokale (individualisht ose si koalicion), janë përgjegjëse për kryerjen e monitorimeve: Green Centre, Aarhaus, EKO Mjedisi, Environmental Center for protection Education and Rehabilitation (EPER Center), Ecological Club Elbasan.

Tiranë  Shkodër  Durrës  Elbasan

           Zonat që duhen shmangur?

Shmangni zonat e paraqitura në hartë ku niveli i ndotjes së ajrit dhe niveli i zhurmave është mbi standardet e lejuara.

Zonat që duhen shmangur

 

            Si të monitorojmë dhe raportojmë?

Për të kontrolluar nivelin e ndotjes së ajrit, nivelin e zhurmave dhe sa e gjelberuar  është lagja juaj mund të  jeni ju monitoruesit  me ndihmen e aplikacioneve të thjeshta. Dërgoni monitorimet tuaja  në  adresën tonë të email- it: greenlungsco@gmail.com 

Ajri: BreezoMeter, Air Quality, Real time AQI. ...

Zhurmat: NIOSH Sound Level Meter,  Decibel X…

Gjelbërimi urban: Leafsnap, PlantSnap….

           Rezultatet e monitorimeve

                    Tiranë   Durrës   Elbasan    Shkodër                          

    Zona

                                 Zhurmat

                                                                    Ajri

    Mengjes

       Dreke

       Darke

        PM2.5

         PM10

       CO

         CO2

         NO2

   Max

    Mes

   Max

    Mes

  Max

    Mes

   Max

   Mes

  Max

    Mes

   Max

  Mes

   Max

  Mes

  Max

   Mes

Tirane (A)

88.5

62.11

88.1

62.73

82.5

59.81

0.032

0.016

0.044

0.021

5.6

1.74

641

402

0.252

0.112

Durres (A)

96.70

50.93

113.20

51.58

106.10

46.76

0.064

0.031

0.126

0.036

6.1

1.64

981

487

0.77

0.086

Elbasan (A)

85.90

59.74

 

 

86.70

55.18

0.18

0.03

0.122

0.0222

 

 

443

373

0.65

0.075

Shkoder (A)

81.8

60.34

96.6

69.19

66.3

49.55

0.05

0.027

0.212

0.047

4

1.11

903

663

0.49

0.059

0
Pemë të numëruara
0
Pika kontrolli ajri
0
Pika kontrolli akustike
0
Vullnetarë të regjistruar