Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona

Buletini i vitit 2021 i dedikohet publikimit të tretë në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”. Zbatimi i këtij projekti nisi në vitin 2018 duke adresuar ndotjen e ajrit & zhurmës si dhe reduktimin e gjelbërimit urban në Shqipëri, si disa nga shqetësimet mjedisore kryesore në vend. Në mbështetje të buletinit të vitit 2020, ky publikim vjen me qasje krahasuese dhe reflektuese mbi ecurinë e reformave mjedisore dhe ndotjes urbane për katër zona...

Lexo me shumeLexo me shume
Monitorimi: Tirana vijon të humbasë sipërfaqet e gjelbra ndërsa Durrësi klasifikohet si qyteti më i ndotur

Raporti “Mushkëri të Gjelbërta”, realizuar nga institute Co-Plan nxjerr në pah shifra shqetësuese të nivelit të ndotjes së ajrit dhe asaj akustike në qytetet kryesore të Shqipërisë.

Sipas këtij studimi, në dekadën e fundit Tirana ka humbur 58ha sipërfaqe të gjelbër brenda vijës se verdhe te qytetit, ekuivalent i 82 fushave të futbollit.

“Jetojmë në një qytet që ekonomikisht mund të jetë premtues por nga ana shëndet&e...

Lexo me shumeLexo me shume
Konferenca e tretë Kombëtare “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”

U zhvilliua më datë 17 Mars 2021, Konferenca Vjetore e projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”, i implementuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me Milieukontakt Shqipëri dhe i financuar nga Bashkimi Europian. 
Në këtë aktivitet, u prezantuan të gjithë gjetjet nga monitorimet alternative të komponentëve të ajrit, zhurmes dhe gjelbërimi urban përgjatë harkut kohor 2018-2021 në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shko...

Lexo me shumeLexo me shume
Kemi 182 ditë jetë më pak nga ndotja e ajrit, zhurmat dhe reduktimi i hapësirave publike

Në fillimet e pandemisë, edhe ne në Shqipëri pamë se si gjatë periudhës së izolimit nga matjet e ndryshme në Tiranë  dhe në qytetet kryesore, ajri u pastrua ndjeshëm. Por si është situata aktuale në vend nga matjet që janë bërë për gjatë një viti pandemie? Rodion Gjoka, drejtuesi i njësisë së Mjedisit dhe Planifikimit pranë Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit deklaroi për emisionin "Wake Up" se rezultatet nga monitorimi i kompon...

Lexo me shumeLexo me shume
Fushata Monitoruese për Cilësinë e Ajrit dhe Zhurmave në Stacionet e Autobusave

Fushatat monitoruese mjedisore janë një mënyrë efikase për të mobilizuar
dhe adresuar një shqetësim publik me një synim kryesor: atë të ruajtjes dhe
mbrojtjes së mjedisit. Kështu ngritja e një problemi të caktuar dhe adresimi i
tij në vendin e duhur dhe në kohën e duhur duhet të ndikojë në politikat dhe
praktikat e organeve kompetente publike ose private.

Kliko këtu...

Lexo me shumeLexo me shume