Gjelbërimi Urban

“Gjelbërimi Urban”, në këtë projekt, do të përfshijë parqe qytetare, gjelbërimin në rrug&e...

Ndotja Ajrit

Ndotja e ajrit ndodh kur sasi të dëmshme ose të tepërta të substancave përfshirë gazet, grimcat dhe molekulat bi...

Ndotja Akustike

Ndotja e zhurmës është zhurma shqetësuese me ndikim të dëmshëm në veprimtarinë e jetës njerë...

Për më tepër informacion rreth monitorimeve në bashkinë Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan mund të shikoni seksionet e "Ajrit", "Gjelbërimit Urban" dhe "Zhurmave".

 

Për t'u informuar mbi mënyren e monitorimit të "Ajrit", "Gjelbërimit Urban" dhe "Zhurmave", bashkangjitur gjeni metodologjine e monitorimeve : "Metodologjia Green Lungs".

Lexoni gjithçka rreth tyre
Standardet
Ajri Zhurmat
Parametrat Shqiptar Evropian OBSH Koha monitorimit Shqiptar Evropian OBSH
PM 2.5 (mg/m3) 0.025 0.025 0.050 Ditë(dB) 55 55 55
PM 10 (mg/m3) 0.060 0.030 0.050
CO2 (ppm) 350 350 350
CO (mg/m3) 2.000 10.000 10.000
SO2 (mg/m3) 0.060 0.125 0.020 Natë (dB) 45 45 45
NO2 (mg/m3) 0.060 0.040 0.040
VOC (mg/m3) 0.500 0.500 0.500
O3 (mg/m3) 0.065 0.120 0.100