Monitorimi: Tirana me 0,8m2 gjelbërim për banor. Standardi i EU 9m2

GreenLungs zbërthen të dhënat e monitorimit të ndotjes së ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban për qytetarët.

Klikoni këtu për më tepër.