Gjoka: Ndotësit kryesorë transporti, ndërtimi, industria dhe banesat. Nuk kemi studime nga shteti

Biseda në studion lidhur me mungesën e hapësirave të gjelbrta në qytetin e Tiranës. Raporti i publikuar në kuadër të projektit  "Mushkri të Gjelbrta për Qytetet Tona", tregon se kryeqyteti ka humbur 52 ha sipërfaqe të gjelbrta.

 

Klikoni këtu për më tepër.