RAPORT MBI CILËSINË E AJRIT URBAN

Raporti mbi cilësinë e ajrit urban 2023 në pesë qytete të Shqipërisë realizohet në kuadër të projektit “Ajër i pastër, jetë e shëndetshme” që ka për qëllim krijimin e një rrjeti kombëtar OJFve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe avokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit.

Projekti është bashkëpunim i Milieukontakt Shqipëri me Qendrën EPER, Together for Life dhe GO2; në kuadër të “Green-AL”, një projekt i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze, i zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development në bashkëpunim me VIS Albania, COSV-Cooperazione per lo Sviluppo dhe CISP–Sviluppo dei Popoli

Kliko këtu për raportin