Fushata e monitorimit në institucionet arsimore në Tiranë

Prezantohen gjetjet e para të monitorimeve alternative që janë kryer për cilësinë e ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban në qytetin e Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Elbasanit. Të dhënat e nxjerra nga monitorimet e deritanishme dhe atyre që do të vijojnë, do pasqyrohen në platformën online në kohë reale, publike dhe të lexueshme nga gjithë të interesuarit.

 

Klikoni këtu për më tepër.