Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona

Zhvillohet Konferenca Vjetore "Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona" mbi monitorimin alternativ të ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban ku u prezantuan monitorimet e para në disa prej zonave në Tiranë, Elbasan, Shkodër dhe Durrës.Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development  dhe Milieukontakt Albania (member of Milieukontakt International Network). Të pranishëm ishin përfaqësues të shoqërisë civile, akademikë, ekspertë të fushës, studentë dhe qytetarë të interesuar.

#GreenLungs #MushkeriTeGjelbra #airpollution #noisepollution #urbangreenery

Klikoni këtu per me tepër.