Zhurmat në shkolla, alarmi ngrihet për Tiranën, Shkodrën, Elbasanin dhe Durrësin

Janë kryer monitorime të vazhdueshme përsa i përket ndotjes akustike në institucionet arsimore. Në Tiranë rezultatet kanë dalë pas matjeve që janë bërë në 52 institucione arsimore, shkolla 9-vjeçare, të mesme dhe universitete. Ndërkohë që matjet janë bërë dhe në shkollat e qytetit të Shkodrës, Elbasanit dhe Durrësit. Periudhat e matjes janë kryer në kohë të ndryshme, duke filluar që nga viti 2018 si dhe përgjatë 2019-ës. 
Top Channel Top Albania Radio Co-PLAN Institute for Habitat Development

Klikoni këtu për më tepër.