Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona

Buletini i vitit 2021 i dedikohet publikimit të tretë në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”. Zbatimi i këtij projekti nisi në vitin 2018 duke adresuar ndotjen e ajrit & zhurmës si dhe reduktimin e gjelbërimit urban në Shqipëri, si disa nga shqetësimet mjedisore kryesore në vend. Në mbështetje të buletinit të vitit 2020, ky publikim vjen me qasje krahasuese dhe reflektuese mbi ecurinë e reformave mjedisore dhe ndotjes urbane për katër zona në studim (Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër).

 

Kliko këtu për buletinin.