Cilësia e ajrit

Ndotja e ajrit përcaktohet si prania e substancave dëmtuese dhe grimcave me përqendrim më të lartë se nivelet e përcaktuara në nivel kombëtar. Që nga fillimi i revolucionit industrial, ndryshimi i përbërjes së atmosferës ka ardhur për shkak të përdorimit të lëndëve djegëse fosile
për gjenerimin e energjisë dhe në transport. Ndotja e ajrit ka ndikime negative në mjedisin në të cilin jetojmë. Ajo shkakton probleme
shëndetësore tek ...

Lexo me shumeLexo me shume