Zhurmat në shkolla, alarmi ngrihet për Tiranën, Shkodrën, Elbasanin dhe Durrësin

Janë kryer monitorime të vazhdueshme përsa i përket ndotjes akustike në institucionet arsimore. Në Tiranë rezultatet kanë dalë pas matjeve që janë bërë në 52 institucione arsimore, shkolla 9-vjeçare, të mesme dhe universitete. Ndërkohë që matjet janë bërë dhe në shkollat e qytetit të Shkodrës, Elbasanit dhe Durrësit. Periudhat e matjes janë kryer në kohë të ndryshme, duke filluar që nga viti 2018 si dhe përgjatë 2019-ës.&...

Lexo me shumeLexo me shume
Monitorimi: Tirana me 0,8m2 gjelbërim për banor. Standardi i EU 9m2

GreenLungs zbërthen të dhënat e monitorimit të ndotjes së ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban për qytetarët.

Klikoni këtu për më tepër. ...

Lexo me shumeLexo me shume
Zonat më të ndotura me grimcat PM2.5

#GreenLungs
#EUstandard 0.025 mg/m3

Zonat më të ndotura me grimcat PM2.5:
- Kryqëzimi i rrugës së Elbasanit (Shkolla e Baletit)
- Zona rreth Stadiumit Qemal Stafa
- Parkut Rinia
- Sheshit Skënderbej

Grimcat PM2.5 janë ndotës të shkaktuar përgjithësisht automjetet dhe trafiku i rënduar. Nivele të larta të PM2.5 kanë pasoja të rënda për shëndetin e njeriut duke shkaktuar probleme kardiake dhe pulmonare. Më të rrezikuar mbeten f&eu...

Lexo me shumeLexo me shume
Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona

Zhvillohet Konferenca Vjetore "Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona" mbi monitorimin alternativ të ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban ku u prezantuan monitorimet e para në disa prej zonave në Tiranë, Elbasan, Shkodër dhe Durrës.Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development  dhe Milieukontakt Albania (member of Milieukontakt International Network). Të pranishëm ishin përfaqë...

Lexo me shumeLexo me shume
Fushata e monitorimit në institucionet arsimore në Tiranë

Prezantohen gjetjet e para të monitorimeve alternative që janë kryer për cilësinë e ajrit, zhurmave dhe gjelbërimit urban në qytetin e Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Elbasanit. Të dhënat e nxjerra nga monitorimet e deritanishme dhe atyre që do të vijojnë, do pasqyrohen në platformën online në kohë reale, publike dhe të lexueshme nga gjithë të interesuarit.

 

Klikoni Lexo me shumeLexo me shume