Eliminimi i së Gjelbrës

Në vitin 2021, “Instituti për Zhvillimin e Habitatit” (Co-Plan), një prej organizatave më të mëdha në rajon, me qendër në Tiranë, publikoi monitorimin “Mushkëri të gjelbra”, që vinte në dukje kushtet mjedisore në të cilat jetonin kryeqytetasit. Studimi ishte rezultat i vëzhgimit urban i cili kombinoi përpilimin e një produkti hartografik, të furniz...

Lexo me shumeLexo me shume
RAPORT MBI CILËSINË E AJRIT URBAN

Raporti mbi cilësinë e ajrit urban 2023 në pesë qytete të Shqipërisë realizohet në kuadër të projektit “Ajër i pastër, jetë e shëndetshme” që ka për qëllim krijimin e një rrjeti kombëtar OJFve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe avokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit.

Projekti është bashkëpunim i Milieukontakt S...

Lexo me shumeLexo me shume
Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona

Buletini i vitit 2021 i dedikohet publikimit të tretë në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”. Zbatimi i këtij projekti nisi në vitin 2018 duke adresuar ndotjen e ajrit & zhurmës si dhe reduktimin e gjelbërimit urban në Shqipëri, si disa nga shqetësimet mjedisore kryesore në vend. Në mbështetje të buletinit të vitit 2020, ky publikim vjen me qasje krahasuese dhe reflektuese mbi ecurinë e reformave mjedisore dhe ndotjes urbane për katër zona...

Lexo me shumeLexo me shume
Monitorimi: Tirana vijon të humbasë sipërfaqet e gjelbra ndërsa Durrësi klasifikohet si qyteti më i ndotur

Raporti “Mushkëri të Gjelbërta”, realizuar nga institute Co-Plan nxjerr në pah shifra shqetësuese të nivelit të ndotjes së ajrit dhe asaj akustike në qytetet kryesore të Shqipërisë.

Sipas këtij studimi, në dekadën e fundit Tirana ka humbur 58ha sipërfaqe të gjelbër brenda vijës se verdhe te qytetit, ekuivalent i 82 fushave të futbollit.

“Jetojmë në një qytet që ekonomikisht mund të jetë premtues por nga ana shëndet&e...

Lexo me shumeLexo me shume
Konferenca e tretë Kombëtare “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”

U zhvilliua më datë 17 Mars 2021, Konferenca Vjetore e projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona”, i implementuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me Milieukontakt Shqipëri dhe i financuar nga Bashkimi Europian. 
Në këtë aktivitet, u prezantuan të gjithë gjetjet nga monitorimet alternative të komponentëve të ajrit, zhurmes dhe gjelbërimi urban përgjatë harkut kohor 2018-2021 në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shko...

Lexo me shumeLexo me shume