Sa i ndotur është ajri në Tiranë?

Nga prill 2018 e deri më sot në kuadër të projektit Mushkëri të Gjelbra i financuar nga Bashkimi Evropian, Milieukontakt Shqiperi dhe Co-Plan kanë monitoruar cilësinë e ajrit në 84 stacione të ndryshme në qytetin e Tiranës, monitorim i cili do të shtrihet edhe më gjerë përgjatë dy viteve të ardhshme duke mbuluar pothuajse gjithe zonën brenda unazës s&...

Lexo me shumeLexo me shume
Fushata e monitorimit të cilësisë së ajrit alternativ në institucionet arsimore të Tiranës

Në kuadër të projektit “Mushkëri të gjelbra për qytetet tona”, rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit, kryesuar nga Co-Plan, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe organizata partnere Milieukontakt Shqipëri, kanë realizuar matje të treguesve të cilësisë së ajrit, përgjatë muajve tetor-dhjetor 2018 (Këtu gjeni artikullin e publikuar). Metodologjia ësht&...

Lexo me shumeLexo me shume
Ndotja nga zhurmat

Zhurma përkufizohet si çdo tingulli i padëshiruar apo i dëmshëm, i krijuar nga veprimtaritë njerëzore, përfshirë zhurmën e lëshuar nga mjetet e transportit, nga trafiku rrugor, hekurudhor, ajror dhe nga sheshet ku zhvillohen veprimtari industriale.
Zhurma, si të gjithë tingujt, matet me intensitetin dhe frekuencën e valëve të cilat godasin veshin. Njësia e përdorur për të matur nivelin e zhurmës është decibel (dB). Sa më i lartë numri i decibelëve, aq m&...

Lexo me shumeLexo me shume
Cilësia e ajrit

Ndotja e ajrit përcaktohet si prania e substancave dëmtuese dhe grimcave me përqendrim më të lartë se nivelet e përcaktuara në nivel kombëtar. Që nga fillimi i revolucionit industrial, ndryshimi i përbërjes së atmosferës ka ardhur për shkak të përdorimit të lëndëve djegëse fosile
për gjenerimin e energjisë dhe në transport. Ndotja e ajrit ka ndikime negative në mjedisin në të cilin jetojmë. Ajo shkakton probleme
shëndetësore tek ...

Lexo me shumeLexo me shume